หน้าแรกเว็บไซต์
     สยามเฟิสท์ทัวร์
     สยามเฟิสท์เอ็กซเพรสคาร์โก
     อัมรินทร์ทัวร์
   
 
ต่างจังหวัด - กรุงเทพ
ต้นทาง เวลารถออก เวลาถึงปลายทางกรุงเทพ (โดยประมาณ)
สถานีขนส่งหมอชิต อู่บริษัทฯ
ป1 VIP ป1 VIP ป1 VIP
ลำปาง - 20.00 - 04.55 - 05.15
ลำปาง - 20.30 - 05.25 - 05.45
เชียงใหม่ - 20.00 - 06.10 - 06.30
เชียงใหม่ - 20.30 - 06.35 - 06.55
พะเยา - 19.30 - 05.50 - 06.10
พาน - 18.30 - 05.50 - 06.10
พาน - 19.10 - 05.30 - 05.50
เชียงราย - 18.00 - 05.50 - 06.10
เชียงราย - 18.30 - 05.30 - 05.50
แม่สาย - 17.00 - 06.15 - 06.35
แม่จัน - 17.30 - 06.15 - 06.35
ดอกคำใต้ 19.00 19.00 05.35 05.35 05.55 05.55
เชียงคำ 17.50 17.50 05.35 05.35 05.55 05.55
เชียงของ 16.00 16.00 05.35 05.35 05.55 05.55
เทิง 17.00 17.00 05.35 05.35 05.55 05.55
จุน 18.00 18.00 05.35 05.35 05.55 05.55
แม่สาย - 16.50 - 06.05 - 06.25
หมายเหตุ : ผู้โดยสารต้องมาเช็คตั๋วก่อนเวลารถออก 30 นาที

 

  Siam First Group ©Copyright 2007 All Rights Reserved
Designed & Developed by Redjasmin