หน้าแรกเว็บไซต์
     สยามเฟิสท์ทัวร์
     สยามเฟิสท์เอ็กซเพรสคาร์โก
     อัมรินทร์ทัวร์
   
 
กรุงเทพ - ต่างจังหวัด
ปลายทาง เวลาออกจากต้นทาง เวลาถึงปลายทาง
(โดยประมาณ)
สถานีขนส่งหมอชิต อู่บริษัทฯ
ป1 VIP ป1 VIP ป1 VIP
ลำปาง - 20.21 - 20.51 - 05.10
เชียงใหม่ - 20.02 - 20.32 - 05.55
พะเยา - 18.49 - 19.19 - 05.10
พะเยา - 19.20 - 19.50 - 06.50
พาน - 18.49 - 19.19 - 05.50
เชียงราย - 18.30 - 19.00 - 06.00
เชียงราย - 18.49 - 19.19 - 07.00
เชียงราย - 19.20 - 19.50 - 06.25
แม่จัน - 19.00 - 19.30 - 06.35
แม่จัน - 19.31 - 20.01 - 07.00
แม่สาย - 19.00 - 19.30 - 07.20
แม่สาย - 19.31 - 20.01 - 07.40
เชียงคำ 19.30 19.01 20.00 19.31 06.10 06.00
ดอกคำใต้ 19.30 19.01 20.00 19.31 05.10 04.50
จุน 19.30 19.01 20.00 19.31 05.40 05.20
เทิง 19.30 19.01 20.00 19.31 06.30 06.20
ลำปาง
เชียงของ 19.30 19.01 20.00 19.31 08.00 07.40
ลำปาง - 20.30 - 21.00 - 05.20
พาน - 18.30 - 19.00 - 05.30
พาน - 19.20 - 19.20 06.00
พะเยา - 18.30 - 19.00 - 05.00

หมายเหตุ : ผู้โดยสารต้องมาเช็คตั๋วก่อนเวลารถออก 30 นาที

 

  Siam First Group ©Copyright 2007 All Rights Reserved
Designed & Developed by Redjasmin