หน้าแรกเว็บไซต์
     สยามเฟิสท์ทัวร์
     สยามเฟิสท์เอ็กซเพรสคาร์โก
     อัมรินทร์ทัวร์
   
 

โครงการ “อิ่มใจ..อิ่มบุญ..”
ในเดือน ธันวาคม 2559 บริษัท สยามเฟิสท์ทัวร์ จำกัด ได้มอบเงินบริจาคเป็นจำนวน 150,000 บาท ให้กับ
5 องค์กรการกุศลดังนี้
  1. มูลนิธิชัยพัฒนา
  2. สภากาชาดไทย
  3. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  4. มูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์
  5. มูลนิธิรามาธิบดี

ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาบุญกับผู้โดยสารทุกท่านที่มีส่วนใน
การร่วมทำบุญในครั้งนี้

 

 

  Siam First Group ©Copyright 2007 All Rights Reserved
Designed & Developed by Redjasmin