หน้าแรกเว็บไซต์
     สยามเฟิสท์ทัวร์
     สยามเฟิสท์เอ็กซเพรสคาร์โก
     อัมรินทร์ทัวร์
   
 
***บริการชำระเงินค่าตั๋วผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์วิส
ในร้าน 7-11 ทุกสาขา***

เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ลูกค้าสามารถชำระเงินค่าตั๋วรถทัวร์ที่ร้าน 7-11 ทุกสาขา(เคาน์เตอร์ เซอร์วิส)

ขั้นตอนการซื้อตั๋วและชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
1. โทรจองตั๋วที่เบอร์ 02.9543601 ต่อ แผนกจำหน่ายตั๋ว
2. รับรหัสการจองเพื่อนำไปชำระเงินที่ 7-11
3. นำใบเสร็จมายื่นให้กับพนักงานเพื่อแลกตั๋วเดินทางก่อนรถออก 30 นาที
หมายเหตุ : ลูกค้าสามารถชำระเงินค่าตั๋วได้ครั้งละ 4 ที่นั่งต่อ 1 ใบเสร็จ
ค่าธรรมเนียมการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสครั้งละ 20 บาท (ก.ท.ม.)
25 บาท (ต่างจังหวัด) **ลูกค้าไม่ต้องโทร กลับเพื่อยืนยันการโอนเงิน

 

 

  Siam First Group ©Copyright 2007 All Rights Reserved
Designed & Developed by Redjasmin