หน้าแรกเว็บไซต์
     สยามเฟิสท์ทัวร์
     สยามเฟิสท์เอ็กซเพรสคาร์โก
     อัมรินทร์ทัวร์
   
 
สำรองที่นั่งทางโทรศัพท์ และ
ชำระค่าโดยสารผ่านธนาคาร
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ลูกค้าสามารถจองที่นั่งทางโทรศัพท์ และชำระค่าโดยสารผ่านธนาคาร,
อินเตอร์เน็ทแบงกิ้ง, หรือตู้เอทีเอ็มและรับตั๋วที่จุดขึ้นรถก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 30 นาที

====================================================
โดยมีขั้นตอนดังนี้
====================================================
(1). โทรสำรองที่นั่ง ( 02 954 3601 ต่อแผนกจำหน่ายตั๋ว )
(2). โอนเงินชำระค่าโดยสาร
(3). โทรแจ้งข้อมูลหลังโอนเงินเรียบร้อยแล้ว
(4). นำหลักฐานการโอนเงินมาติดต่อรับตั๋วเดินทางที่จุดขึ้นรถก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 30 นาที


----------------------------------------------------------------------------------------------------------
>>> 1...สำรองที่นั่ง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
:: ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ 02 9543601 ต่อแผนกจำหน่ายตั๋ว 05.00 – 21.00 น. ทุกวัน
:: เมื่อได้ที่นั่งตามที่ต้องการแล้ว จึงโอนเงินชำระค่าโดยสารภายในกำหนดวันเวลา


----------------------------------------------------------------------------------------------------------
>>> 2...เบอร์บัญชีสำหรับโอนเงินชำระค่าโดยสาร
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อบัญชี : บริษัท สยามเฟิสท์ทัวร์ จำกัด

ธ. ไทยพาณิชย์ สาขาประชานิเวศน์ ๑.........เลขที่บัญชี 085 - 2 - 33566 - 9
ธ. กรุงศรีอยุธยา สาขาประชานิเวศน์ ๑........เลขที่บัญชี 280 - 1 - 00969 - 2
ธ. กรุงไทย สาขาประชานิเวศน์ ๑..............เลขที่บัญชี 097 - 1 - 21337 - 2
ธ. กรุงเทพ สาขาประชาชื่น......................เลขที่บัญชี 193 - 0 - 94697 - 3
ธ. กสิกรไทย สาขาประชาชื่น...................เลขที่บัญชี 093 - 2 - 09700 - 1

( กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วเพื่อแจ้งข้อมูลภายหลังการโอนเงิน )


----------------------------------------------------------------------------------------------------------
>>> 3…แจ้งข้อมูลหลังการโอนเงินชำระค่าโดยสาร
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
:: หลังจากสำรองที่นั่งและโอนเงินชำระค่าโดยสารเรียบร้อยแล้ว กรุณาโทรแจ้งข้อมูลด้วยค่ะ

:: กรณีซื้อตั๋วเดินทางล่วงหน้ามากกว่า 3 วัน สามารถแจ้งทางอีเมล sft.banktrans@gmail.com
โดยระบุข้อมูลดังนี้ค่ะ
..... วันที่เดินทาง เบอร์รถ หมายเลขที่นั่ง และปลายทาง
..... จำนวนเงินโอน
..... ชื่อผู้โดยสาร (ต้องตรงกับชื่อผู้เดินทางที่แจ้งไว้เมื่อสำรองที่นั่ง)
..... บัญชีธนาคารที่รับโอน และวันเวลาโอนเงิน (หรือส่งภาพแสกนสลิบโอนเงินมาก็ได้ค่ะ)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------
>>> 4…รับตั๋วเดินทาง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
:: นำหลักฐานการโอนเงินติดต่อรับตั๋วเดินทางที่จุดขึ้นรถ ก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 30 นาที
:: กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมาขึ้นรถ เนื่องจากรถออกเดินทางตรงเวลา 

 

  Siam First Group ©Copyright 2007 All Rights Reserved
Designed & Developed by Redjasmin