หน้าแรกเว็บไซต์
     สยามเฟิสท์ทัวร์
     สยามเฟิสท์เอ็กซเพรสคาร์โก้
     อัมรินทร์ทัวร์
 
 
ต่างจังหวัด - กรุงเทพ
ขนาดของพัสดุ
: ความยาว ความสูง
น้ำหนัก :
ค่าระวาง0 (บาท)  
 
จักรยาน (ขนาดใหญ่) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงล้อ 23 นิ้วขึ้นไป คิดค่าระวาง 800 บาท
มอเตอร์ไซด์ ต่ำกว่า 140cc คิดค่าระวาง 1,600 บาท
มอเตอร์ไซด์ ระหว่าง 140cc ถึง 180cc คิดค่าระวาง 2,200 บาท
มอเตอร์ไซด์ ระหว่าง 181cc ถึง 260cc คิดค่าระวาง 2,800 บาท
มอเตอร์ไซด์ ระหว่าง 261cc ถึง 550cc คิดค่าระวาง 4,000 บาท
มอเตอร์ไซด์ ระหว่าง 551cc ถึง 800cc คิดค่าระวาง 6,000 บาท

 

  Siam First Group ©Copyright 2007 All Rights Reserved
Designed & Developed by Redjasmin