หน้าแรกเว็บไซต์
     สยามเฟิสท์ทัวร์
     สยามเฟิสท์เอ็กซเพรสคาร์โก้
     อัมรินทร์ทัวร์
 
 

Siam First Express Cargo Co., Ltd.
บริษัท สยามเฟิสท์เอ็กซเพรสคาร์โก้ จำกัด

เรามีความเชี่ยวชาญในการขนส่งพัสดุด่วน เส้นทาง ระหว่างกรุงเทพและภาคเหนือ มาเป็นเวลานับสิบปี ก่อนแยกเป็นบริษัทย่อย บริษัท สยามเฟิสท์เอ็กซเพรสคาร์โก้ จำกัด ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ที่เพิ่มปริมาณมากขึ้น และเพื่อดูแลจัดการพัสดุของลูกค้าอย่างเป็นระบบ

เรารับขนส่งพัสดุตั้งแต่ชิ้นเล็กไปถึงชิ้นใหญ่ และเรามีความภูมิใจในการให้บริการลูกค้าทุกระดับ ไม่ว่าจะส่งครั้งละหนึ่งชิ้นหรือร้อยชิ้น โดยพัสดุทุกชิ้นจะได้รับการดูแลเอาใจใส่ และจัดส่งถึงปลายทางภายในเช้าวันถัดไป

 

 

  Siam First Group ©Copyright 2007 All Rights Reserved
Designed & Developed by Redjasmin