ประกาศ

(”วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”)

เวลาทำการในวันที่ 12 สิงหาคม 2562

สาขา รายละเอียดเวลาทำการ
-สำนักงานใหญ่(วัดเสมียนนารี) 07.30 – 18.00 น.
-หัวลำโพง 09.00 – 17.00 น.
-RCA
-เทพารักษ์
-ลำพูน       08.00 – 17.00 น.
-เชียงใหม่ -ลำปาง -เชียงราย   เปิดทำการตามเวลาปกติ
-แพร่ -พิษณุโลก    
-ตาก -แม่สอด    
-เชียงราย -พาน -แม่จัน -แม่สาย
-ม.แม่ฟ้าหลวง -พะเยา -ดอกคำใต้ -จุน
-เชียงคำ -เทิง -เชียงของ  
***งดรับอาหารและของสดที่เน่าเสียง่าย***
***รับส่งพัสดุแต่พัสดุตกค้าง 1 วัน พัสดุถึงปลายทางวันที่ 14 ส.ค. 62***
           
     
สอบถามรายละเอีดเพิ่มเติมได้ที่    
02-954-3601 ต่อแผนกพัสดุ หรือ 346, 350, 355