ร่วมงานกับเรา

พนักงานขนถ่ายพัสดุ - ประจำสาขาเชียงใหม่

 • ขนถ่าย/ลำเลียงสินค้า ช่วยเหลือและให้บริการลูกค้าในการยกพัสดุขึ้นลงจากรถ
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา อ่านออกเขียนได้
 • สุขภาพแข็งแรง ขยันอดทน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ ประจำสาขาเชียงใหม่


สมัครงานนี้

พนักงานขนถ่ายสินค้า - แผนกพัสดุ(ประจำสาขาตาก)

 • ขนถ่าย/ลำเลียงสินค้า ช่วยเหลือและให้บริการลูกค้าในการยกพัสดุขึ้นลงจากรถ
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา อ่านออกเขียนได้
 • สุขภาพแข็งแรง ขยันอดทน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ และเวียนสาขาได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้


สมัครงานนี้

พนักงานขับรถบรรทุก

 • เพศชายอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป (มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับขี่สาธารณะตามพรบ.ขนส่งทางบก ชนิดที่ ๒ , ๓ และ ๔ ขึ้นไปไม่น้อยกว่า ๒ ปี
 • มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาค
 • รายได้15,000-20,000 บาทขึ้นไป


สมัครงานนี้

พนักงาน Part Time (พนักงานรายวัน)

 • งานทั่วไป (มอบหมายงานโดยพิจารณาจากผลการสัมภาษณ์)
 • รายได้ 250 – 300 บาท /วัน


สมัครงานนี้

พนักงานทำความสะอาด

 • ทำความสะอาดสำนักงาน และบริเวณโดยรอบ
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ขยัน อดทน รักความสะอาด


สมัครงานนี้

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

 • งานเอกสาร
 • วุฒิการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี ( ไม่จำเป็นต้องจบสาขาการบัญชี )
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีความกระตือรือร้นขวนขวายในหน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน


สมัครงานนี้

พนักงานธุรการ

 • งานทั่วไปในสำนักงาน
 • วุฒิการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีความกระตือรือร้นขวนขวายในหน้าที่ ขยันอดทน


สมัครงานนี้

หัวหน้าสาขา (แผนกพัสดุ)

 • ดูแลงานแผนกพัสดุในสาขาที่ได้รับมอบหมาย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีภาวะผู้นำ
 • รักงานบริการ บุคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ พิมพ์ดีดได้ หรือมีความพร้อมที่จะเข้ารับการอบรม/ฝึกฝน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ และเวียนสาขาได้


สมัครงานนี้

พนักงานบริการด้านหน้า - แผนกพัสดุ

 • ให้บริการลูกค้าที่มารับหรือส่งพัสดุ รับเงิน และออกบิล
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ถึง ปริญญาตรี ( รายได้พิจารณาตามวุฒิ )
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • รักงานบริการ บุคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ พิมพ์ดีดได้ หรือมีความพร้อมที่จะเข้ารับ การอบรม/ฝึกฝน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ และเวียนสาขาได้


สมัครงานนี้